Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

HAURATON História 1980 - 2003

 

1980 - ŠPECIFICKÉ ODVODNENIE

Revolučné odvodnenie pre strechy

Uvedením výrobkov rady DACHFIX ponúkol HAURATON nové možnosti pre odvodnenie a design plochých striech a terás. Táto línia je taká revolučná, že sa jej prispôsobil aj nemecký stavebný predpis „Smernica pre ploché strechy“. V osemdesiatych rokoch vzniká v HAURATON-e taktiež športový program. Pomocou týchto špeciálnych žľabov sa začali odvodňovať športoviská aj preto, že produkty z rady SPORTFIX získali licenciu pre použitie na štadiónoch využívaných na najvyššie svetové súťaže.


História v obrazoch

 
HAURATON 1980zoom
HAURATON 1980
 

1990 - NOVÉ PRÍLEŽITOSTI V EURÓPE

RECYFIX štartuje v Európe

začiatkom deväťdesiatych rokov začal HAURATON budovať predajnú sieť v nových spolkových krajinách a exportovať do mnohých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov. Pri tomto kroku zohral dôležitú úlohu úplne nový výrobok nazvaný RECYFIX. Tieto produkty sú zhotovené zo 100% recyklátu, ľahko sa prepravujú a inštalujú, pri tom sú extrémne silné. Sproduktmi z línie RECYFIX získal HAURATON v Európe pozíciu lídra v ponuke odvodňovacích žľabov z PP.


 
 
HAURATON 1990zoom
HAURATON 1990
 

2003 - NOVÉ PRODUKTY DOBÍJAJÚ NOVÉ TRHY

Vsakovanie - téma nového tisícročia

Preťažené kanalizačné siete ako aj stále častejšie katastrofálne záplavy nútia krajiny k novému prístupu k managementu dažďovej vody. Z tohto dôvodu investuje HAURATON od začiatku nového tisícročia do vývoja vsakovacích systémov. Vsakovacie moduly DRAINFIX BLOC majú veľkú akumulačnú kapacitu a nízku náročnosť na priestor. Príslušné plochy ostávajú využiteľné pre osobnú i nákladnú prepravu.

 
HAURATON 2003zoom
HAURATON 2003
 
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy