Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Zhrnutie

AQUAFIX®- SPE Kalová nádrž

AQUAFIX®- KPE Koalescenčný odlučovač

AQUAFIX®- SKPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou

AQUAFIX®- SKBPPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou a obtokom

AQUAFIX®- SKmPPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou a čerpacou komorou

AQUAFIX®- FPE Odlučovače tukov

AQUAFIX®- SFPE Odlučovač tukov s kalovou nádržou

AQUAFIX®- SaPE Odlučovač škrobov

AQUAFIX®- NPE Neutralizátor kyselín batérií

 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy