Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

HESP - Európsky študijný program

HAURATON spúšťa univerzitný program – HESP

HAURATON podporuje študentov vo svojom odvetví. Úvodné stretnutie nového európskeho študijného programu HAURATON EUROPEAN STUDENT PROGRAMME – skrátene HESP – sa konalo v sídle spoločnosti v Rastatte v termíne od 18. do 21. apríla 2018. Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa odvodnením po prvýkrát spojila študentov a profesorov technických univerzít z celkovo ôsmych krajín Strednej a Východnej Európy. Prvého podujatia sa zúčastnilo 22 účastníkov z Chorvátska, Slovinska, Srbska, Slovenska a Bulharska.

„Študenti sa do prvého kola nášho nového podporného programu kvalifikovali na základe viacstupňového výberového procesu na svojich univerzitách“, povedal Senior Export Manager Ulrich Krause, ktorý inicioval vznik konceptu HESP v HAURATONE a navrhol jeho koncept. „Záujem o získanie špecifických poznatkov o odvodnení je extrémne vysoký nielen v týchto krajinách a existuje značná potreba relevantnej výmeny skúseností a získavania know-how.

Bola to práve táto potreba, ktorá naštartovala myšlienku vytvoriť v spolupráci s univerzitami platformu, ktorá poskytne starším študentom cielené prezentácie, exkurzie a praktické semináre. S tým úzko súvisí aj zdieľanie vedomostí a príležitostí na vybudovanie spojenia medzi súčasnými a budúcimi odborníkmi. Ulrich Krause, ktorý je v Hauraton-e zodpovedný za rozvoj trhov v Strednej a Východnej Európe, to zhrnul takto: „Kontakty a odborné znalosti musíme rozvíjať nadnárodne, keďže profesionálna realizácia a úspešné projekty odvodnenia potrebujú vysoké, medzinárodne uznávané štandardy naprieč všetkými krajinami.“

Skupina 22 potenciálnych odborníkov, ktorí boli spoločne so svojimi lektormi pozvaní do Nemecka, sa v rámci programu HESP zúčastnili odbornej prednášky na svojich domácich fakultách (väčšinou z oblasti inžinierskych stavieb). Okrem toho vyplnili technický dotazník v anglickom jazyku.

V Rastatte čakal na budúcich inžinierov prakticky orientovaný program – vrátane záludností montáže odvodňovacích žľabov, komplexných hydraulických výpočtov, exkurzie vo výrobnom závode, seminárov, workshopov a v neposlednom rade aj diskusia s nemeckými odborníkmi na odvodnenie. Marcus Reuter, generálny riaditeľ spoločnosti HAURATON, zdôraznil: „S programom HESP a podporou nádejných študentov v našom sektore vytvárame platformu pre budúcich odborníkov v Strednej a Východnej Európe. Zároveň posilňujeme informovanosť o prvotriednej technológii odvodnenia, ktoré je tak dôležité pre naše prostredie. Rozvíjanie profesionálnych kontaktov je tiež dôležitým prínosom pre našu angažovanosť v týchto krajinách.“

Iniciatíva ako HESP je zatiaľ v odborných kruhoch jedinečná. HAURATON už úspešne usporiadal aj druhé kolo programu HESP v termíne 23.-26. mája v Rastatte. Technický obsah pre študentov zo zahraničných univerzít pripravuje Krasimir Savov, dlhoročný medzinárodný technický konzultant v HAURATONE. Študenti dostali na konci pobytu certifikát HESP potvrdzujúci ich účasť na programe.

HESP 2018 logozoom
 
HESP 2018 - 1. kolozoom
 
HESP 2018 - 2. kolozoom
 
HESP 2018zoom
 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy