Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

Osobné údaje a ochranu Vášho súkromia berieme veľmi vážne. Tu by sme Vám radi vysvetlili čo pre Vás znamená použitie našich personalizovaných služieb a ako chránime Vaše údaje. Aby sme zaručili čo najvyššiu ochranu Vášho súkromia, dodržiavame všetky právne predpisy o ochrane údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje obsahujú informácie o Vašej totožnosti. Patria sem napríklad údaje ako: Vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Pri používaní našej webovej stránky nie sú potrebné Vaše osobné údaje. V niektorých prípadoch však potrebujeme Vaše meno, adresu a iné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť Vami požadovanú službu. To isté platí napríklad v prípade, keď Vám potrebujeme poslať informačný materiál, alebo tovar, ktorý ste si objednali, alebo odpovedať na individuálne otázky. Tam, kde budeme potrebovať Vaše údaje, Vás budeme informovať. Okrem toho ukladáme a spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne, alebo automaticky. Ak Vás žiadame o dodatočné údaje, toto poskytnutie údajov je dobrovoľné. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje výhradne na poskytnutie požadovanej služby a na ochranu našich legitímnych obchodných záujmov.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na zodpovedanie Vašich požiadaviek, na spracovanie objednávok, alebo na poskytnutie prístupu k určitým informáciám, alebo ponukám. Vaše osobné údaje nepredáme tretím stranám, ani ich nebudeme v žiadnom prípade obchodovať.

Obmedzené použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete on-line, budeme zbierať, spracúvať a používať iba na účely, ktoré sme Vám oznámili. Vaše osobné údaje nebudú posunuté tretím stranám bez Vášho súhlasu. Osobné údaje sa zhromažďujú a odovzdávajú iba oprávneným štátnym inštitúciám a orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, alebo ak sme to povinní urobiť súdnym uznesením, alebo rozhodnutím. Naši zamestnanci a zmluvné spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou a dodržiavaním zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Ne-osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky

Pri používaní našich internetových stránok sú z organizačných a technických dôvodov ukladané nasledovné údaje: názvy prístupových stránok, použitý prehliadač a operačný systém, dátum a čas prístupu, použité vyhľadávacie nástroje, názvy stiahnutých súborov a ich IP adresy. Tieto technické údaje analyzujeme anonymne a výlučne na štatistické účely, aby sme neustále optimalizovali našu prítomnosť na internete a zatraktívnili naše internetové ponuky. Tieto anonymné údaje sú uložené na zabezpečených systémoch oddelene od osobných údajov a neumožňujú vyvodiť závery o jednotlivých osobách. Vaše osobné údaje a Vaše súkromie sú preto vždy chránené.

Deti

Osoby mladšie ako 16 rokov by nám nemali poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Od detí a mladistvých nepožadujeme osobné údaje, nezhromažďujeme takéto údaje, ani ich neposúvame tretím stranám.

Odkazy

Ak používate externé odkazy uvedené na našich webových stránkach, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na tieto odkazy nevzťahuje. Pri poskytovaní odkazov sa snažíme zabezpečiť, aby aj oni boli v súlade s našimi normami ochrany a zabezpečenia údajov. Avšak nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie ochrany údajov a bezpečnostných predpisov iných prevádzkovateľov. Skontrolujte si prosím Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach iných poskytovateľov. 


Kontaktné údaje

Meno a adresa kontrolóra spracovania údajov
HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Telefon: +49 7222 958 0
Fax: +49 7222 958 100
info@hauraton.com

Meno a adresa osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com
Na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť v súvislosti s akýmikoľvek otázkami ohľadom ochrany osobných údajov.

Využitie špeciálnych služieb na našich webových stránkach

Pre určité služby (newsletter, internetový obchod, atď.) je potrebné zbierať osobné údaje. Zbierajú sa len osobné údaje určené na príslušný účel a dodržiavajú sa zákonom stanovené lehoty uchovávania osobných údajov.

Odberatelia newslettra

Ponúkame bezplatný newsletter. Cieľom newslettra je informovať Vás o aktuálnych ponukách, nových produktoch, kampaniach, udalostiach a ďalších novinkách od našej spoločnosti. Na to potrebujeme Vašu e-mailovú adresu. Ďalšie údaje potrebné na zaslanie newslettra sú prevzaté z registračného, alebo potvrdzovacieho formulára. Newsletter dostanete len v prípade, že sa zaregistrujete na odber na našej webovej stránke. Po registrácii od nás dostanete e-mail s požiadavkou na potvrdenie registrácie (postup dvojitého prihlásenia). Newsletter Vám zašleme iba po získaní súhlasu so spracúvaním potrebných osobných údajov za uvedeným účelom.. Ak ste sa zaregistrovali iba na odber newslettra, použijeme Vašu e-mailovú adresu výlučne na zaslanie newslettra. Túto bezplatnú službu môžete do budúcna kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ na konci newslettra, alebo zrušením voľby „Odoberať newsletter“ v sekcii „Môj účet“.

Online aplikácia pre žiadosť o zamestnanie

Na organizáciu žiadostí o zamestnanie používame online portál pre zamestnanie. Pri používaní tohto online portálu sa spracúvajú tieto osobné údaje: oslovenie, titul, meno, priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ a mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo/číslo mobilného telefónu, voľné pole pre žiadosť o zamestnanie, miesto na nahratie príloh a dokumentov. Prenos údajov je šifrovaný. Tieto údaje sa používajú výlučne pre proces podávania žiadosti. Tieto údaje sú interne odovzdané zodpovedným manažérom. Údaje sa zvyčajne vymažú 3 mesiace po dokončení procesu podania žiadosti. Ak po žiadosti nasleduje uzatvorenie pracovnej zmluvy, údaje sú potom zahrnuté v osobnej zložke zamestnanca.

Všeobecné informácie o používaní súborov cookie

Použitie súborov cookie nám umožňuje poskytovať užívateľom našich internetových stránok viac užívateľsky prívetivých služieb. Toto nie je možné bez použitia súborov cookie. Optimalizujeme naše informácie a ponuky na základe údajov získaných prostredníctvom súborov cookie. Súbory cookie používame na vyplnenie nákupného košíka a na zobrazenie tovarov v nákupnom košíku, keď sa používateľ vráti na webovú stránku neskôr. Súbory cookie umožňujú používateľom automaticky sa prihlásiť do obchodu. Môžete si nakonfigurovať Váš prehliadač tak, aby ste zabránili používaniu súborov cookie na celej našej stránke. Taktiež môžete vymazať predtým používané súbory cookie pomocou príslušnej funkcie v prehliadači. 


Je možné, že bez použitia súborov cookie, môžu byť časti webových stránok čiastočne, alebo úplne nepoužiteľné.

Informácie o špeciálnych súboroch cookie

Na našich webových stránkach používame rôzne súbory cookie, ktoré analyzujú používanie našich webových stránok a cielene propagujú naše produkty. Používame technológie od rôznych poskytovateľov (napr. Google, Yahoo, Trusted Shops, Pulse Point, SPOTX VE Interactive atď.).

Google súbory cookie


Používame službu Google Analytics, ktorá zase využíva rôzne súbory cookie. Tieto sa môžu v priebehu času meniť. Preto tu stručne opíšeme použitie služby Google Analytics.
Táto webová stránka používa Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
Služba Google Analytics umožňuje priradenie údajov, relácií a interakcií medzi viacerými zariadeniami pseudonymnému používateľskému ID. To znamená, že aktivity používateľov je možné analyzovať na rôznych zariadeniach. Tieto súbory cookie, čo sú textové súbory uložené na Vašom počítači, sa používajú na analýzu používania tejto webovej stránky. Používame funkciu „anonymizácia IP“, čo znamená, že údaje budú spracované v štátoch EÚ, alebo v inej časti podľa dohody o EHP. Vo výnimočných prípadoch môže byť celá IP adresa prenesená na server v USA a skrátená tam. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude kombinovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Spoločnosť Google analyzuje prenášané údaje v našom mene a poskytuje nám správy o činnosti a používaní našich webových stránok. Okrem toho spoločnosť Google poskytuje ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. Náš oprávnený záujem o spracovanie údajov je založený na tento účel. Právnym základom je § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po 14 mesiacoch sa údaje zhromaždené týmto súborom cookie automaticky raz mesačne vymažú. Správu súborov cookie môžete nastaviť nakonfigurovaním nastavení v softvéri prehliadača. Môžete sa tiež odhlásiť (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), aby ste zabránili spracovaniu údajov spoločnosťou Google. Ak to chcete urobiť, musíte si stiahnuť a nainštalovať doplnok (plug-in) prehliadača. Ak to chcete urobiť na viacerých zariadeniach, musíte si tento doplnok (plug-in) nainštalovať na všetky zariadenia.

Naša webová stránka používa prehľady služby Google Analytics o demografických funkciách. to nám umožňuje robiť prehľady, ktoré zahŕňajú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto informácie vychádzajú z cielenej inzercie spoločnosti Google a z informácií od tretích strán. Tieto informácie nemôžu byť priradené k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení vo svojom Google účte, alebo vo všeobecnosti odmietnuť zhromažďovanie údajov zo služby Google Analytics tak, ako je to popísaní v časti „Google súbory cookie“.


Použitie funkcie remarketingu, alebo „podobného publika“ od spoločnosti Google Inc.

Na našich stránkach využívame funkciu remarketingu, alebo „podobného publika“ – službu od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Táto funkcia slúži na analýzu správania používateľa a záujmov návštevníkov.
Na vykonanie analýz používania webových stránok, ktoré tvoria základe pre vytváranie reklám založených na záujmoch, používa spoločnosť Google súbory cookie. Informácie o súboroch cookie, ktoré navštevujú webovú stránku, rovnako ako informácie o anonymnom použití stránky, sú nahrávané. Nie sú ukladané žiadne osobné údaje návštevníkov webových stránok. Návštevy pod inou lokalitou v obsahovej sieti Google zobrazujú reklamy, ktoré predtým s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodnotili ako relevantné, odkazujúce na produkty a informácie.

Vaše údaje budú v prípade potreby odoslané do Spojených štátov. Prenos údajov do Spojených štátov amerických zastrešuje rozhodnutie Európskej komisie.
Spracovanie sa robí na základe č. 6 (1) lit. f DSGVO oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou prispôsobenou pre návštevníkov stránky, cielené reklamy sa zobrazia, keď navštívia iné webové stránky v obsahovej sieti Google.
Na základe tohto čl. 6 (1) f DSGVO máte kedykoľvek právo z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie na nesúhlas.
Môžete zakázať používanie súborov cookie od spoločnosti Google pomocou súborov uvedených nižšie a stiahnuť a nainštalovať si priložený doplnok: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie tretími stranami, a to vypnutím stránky obsahovej reklamy (Iniciatíva sieťovej reklamy) v časti https://www.networkadvertising.org/choices/ call a nasledovať ďalšie uvedené informácie, aby ste sa odhlásili.
Ďalšie informácie o Google remarketingu a súvisiacich pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na: https://www.google.com/privacy/ads/

Google+

Naše webové stránky používajú doplnky (plug-in) Google+. Tieto zariadenia prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tlačidlo Google+ pozostáva z loga Google (g) s príponou „+“. Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok (plug-in), Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Google+. Tieto servery odošlú do spoločnosti Google informáciu, že ste navštívili našu webovú stránku. Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásený / -á do služby Google+ prostredníctvom Vášho osobného používateľského účtu, spoločnosť Google+ môže priradiť Vašu návštevu stránky s daným účtom. Interakcie prostredníctvom doplnku (plug-in), napr. kliknutím na tlačidlo „+1“, alebo zanechaním komentárov sa následne odošlú do služby Google+ a uložia sa tam. Ak chcete tomuto prenosu údajov zabrániť, odhláste sa zo služby Google+ pred návštevou našej webovej stránky.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby Google+, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google+ http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Pinterest

Doplnky (plug-in) sociálnej siete Pinterest Ing., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") sú integrované v našich webových stránkach. Tlačidlo Pin-It sa skladá z písmena P na svetlom pozadí. Ak kliknete na toto tlačidlo počas prihlásenia do účtu Pinterest, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s Vaším Pinterest účtom. To umožňuje spoločnosti Pinterest priradiť Vašu návštevu na našej webovej stránke k Vášmu používateľskému účtu. Nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o tom, ako ich používa spoločnosť Pinterest. Aby ste zabránili zhromažďovaniu vyššie uvedených údajov, môžete sa z programu Pinterest odhlásiť.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom programu Pinterest, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Pinteresthttp://pinterest.com/about/privacy.

Sociálne siete

Facebook / Facebook Pixel


Naša webová stránka využíva službu Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). To nám umožňuje poskytovať „Facebookové reklamy“ používateľom našich webových stránok ako súčasť ich skúseností zo sociálnych sietí.

Pomocou Facebook Pixelu je Facebook schopný ukázať návštevníkom stránky našu online ponuku cieľovej skupine pre zobrazovanie reklám (Facebook reklamy). Preto používame Facebook Pixely na zobrazovanie našich Facebookových reklám len pre používateľov Facebooku, ktorý prejavili záujem o našu online ponuku, alebo majú určité záujmy (napr. záujem o určité témy, alebo produkty, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré posúvame na Facebook (tzv. „vlastné publikum“). Používaním Facebook Pixelov tiež chceme zabezpečiť, že naše Facebookové reklamy smerujú k potenciálnym záujmom používateľov a nie sú nepríjemné. Pomocou Facebook Pixelov môžeme ďalej sledovať efektívnosť Facebookových reklám pre štatistické účely a účely prieskumu trhu, keď vidíme, či používatelia boli presmerovaný na našu webovú stránku po kliknutí na Facebookovú reklamu (tzv. konverzie).

Na tento účel môžu byť vo Vašom počítači uložené aj súbory cookie. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Vzniesť námietky proti použitiu webových stránok „Vlastného publika“ na Facebooku môžete vzniesť kedykoľvek v budúcnosti prostredníctvom https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Na to musíte byť prihlásený / -á na Facebooku. Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamu z Facebooku deaktivovať na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance.


YouTube

Naša webová stránka obsahuje doplnky od spoločnosti YouTube, patriacej pod Google Ing., so sídlom v San Bruno/California, USA. Tlačidlo YouTube pozostáva z názvu YouTube na červenom pozadí. Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok (plug-in), Váš prehliadač vytvorí priame prepojenie so servermi YouTube. To informuje server služby YouTube, ktorú konkrétnu stránku nášho internetu ste navštívili. Ak ste pri návšteve našich webových stránok prihlásený do služby YouTube pod svojím používateľským účtom, povolíte službe YouTube priradiť Vaše správanie na internete priamo na Váš osobný účet. Ak chcete takýmto prenosom údajov zabrániť, odhláste sa zo služby YouTube ešte pred návštevou našej webovej stránky.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby YouTube, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Instagram

Na našich webových stránkach sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States. Ak ste prihlásený do svojho účtu na Instagrame, môžete prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram, a to kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky pomocou Vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o ich používaní spoločnosťou Instagram. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Flickr

Na našich webových stránkach sú integrované doplnky (plug-in) sociálnej siete Flickr. Flickr prevádzkuje spoločnosť Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States. Tlačidlo Flickr tvoria dva body na svetlom pozadí. Ak kliknete na toto tlačidlo, kým ste prihlásený do svojho účtu Flickr, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky so svojím profilom Flickr. To umožňuje službe Flickr priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky k Vášmu užívateľskému kontu. Nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o tom, ako ich používa služba Flickr. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu vyššie uvedených údajov, odhláste sa zo služby Flickr.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby Flickr, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov služby Flickr https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm.

XING

Na našich webových stránkach sú integrované doplnky (plug-in) sociálnej siete Xing, ktorú prevádzkuje spoločnosť Xing AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg, Germany. Tlačidlo Xing tvorí písmeno X na svetlom pozadí. Ak kliknete na toto tlačidlo, keď ste prihlásený / -á do svojho účtu Xing, môžete odporúčať obsah z našej webovej stránky na Xing. To umožní spoločnosti Xing priradiť Vašu návštevu na naše webové stránky pomocou Vášho používateľského účtu. Nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o tom, ako ich Xing používa. Môžete sa odhlásiť zo služby Xing aby ste zabránili zhromažďovaniu vyššie uvedených údajov.  

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom spoločnosti Xing, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Xing https://www.xing.com/privacy.

Twitter

V rámci našej online ponuky môžu byť integrované funkcie a obsah služby Twitter, ktorú ponúka spoločnosť Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Môže ísť napríklad o obsah ako sú obrázky, videá alebo texty a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia vyjadriť svoje ocenenie obsahu, odoberať príspevky autora alebo naše príspevky. Ak sú používatelia členmi platformy Twitter, Twitter môže priradiť vyššie uvedené obsahy a funkcie k užívateľským profilom. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Twitterhttps://twitter.com/de/privacy. Twitter je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov a preto poskytuje záruku na dodržiavanie Európskeho zákona o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Pravidlá ochrany osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

LinkedIn

Naše webové stránky využívajú funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn, budete presmerovaný na našu ponuku LinkedIn v samostatnom okne prehliadača a – ak ste prihlásený do svojho používateľského účtu LinkedIn – môžete nás sledovať na LinkedIne. Plug-in vytvára priame spojenie medzi prehliadačom a serverom LinkedIn. LinkedIn dostane informácie, že ste navštívili našu webovú stránku s Vašou IP adresou. Naviac, LinkedIn bude môcť priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky s Vami a Vaším užívateľským kontom, za predpokladu, že ste prihlásený do svojho účtu LinkedIn. Upozorňujeme na to, že nemáme informácie o obsahu prenášaných (osobných) údajov a ich používaní spoločnosťou LinkedIn. Viac informácií o ochrane osobných údajov v sieti LinkedIn nájdete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Zmazanie a správa súborov cookie

Spravovať používanie súborov cookie môžete spravovať v závislosti od použitého prehliadača. Nižšie nájdete pomoc pre najbežnejšie prehliadače.
Microsoft Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html


Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek obmedziť používanie Vašich osobných údajov. Ak chcete uplatniť svoje práva obráťte sa na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje nájdete na začiatku tohto dokumentu. Môžete uplatniť nasledujúce práva dotknutej osoby.

Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo získať prehľad o spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu

Každá dotknutá osoba má právo na opravu spracovávaných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Každá dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov za predpokladu, že tomu nebránia žiadne zákonné ustanovenia.


Právo na obmedzenie spracovania údajov

Každá dotknutá osoba má právo obmedziť ďalšie používanie svojich spracovávaných osobných údajov.


Právo na námietku

Každá dotknutá osoba má právo namietať proti ďalšiemu využívaniu spracovávanie osobných údajov.

Právo na prenos údajov

Každá dotknutá osoba má právo požiadať o prenos svojich osobných údajov na tretiu stranu v strojovo čitateľnom formáte na ďalšie použitie.

Podanie sťažnosti

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť orgánom dohľadu pre ochranu osobných údajov v prípade nedodržania dohodnutého spracovania údajov. Dozorné orgány je možné kontaktovať na adrese Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je neustále aktualizované, aby odrážalo súčasné funkcie, technológie a platné právne predpisy. Toto sa vykonáva v nepravidelných intervaloch. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejnené na webovej stránke je platné.

Naposledy upravené: Máj 2018

 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy