Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Zhrnutie

Žľaby

FASERFIX®BIG BLS 300 Metóda zaťaženia: Model zaťaženia 1 - 2 Jazdné pruhy & SLW 60 s povoleným zaťažením nápravy 20 ton, Typ 030 - 035

FASERFIX®BIG BLS 300 Metóda zaťaženia: podľa štandardu LCN 50 s povoleným zaťažením nápravy 46 ton (747 - 400), Typ 040 - 045

FASERFIX®BIG BLS 300 Metóda zaťaženia: podľa štandardu LCN 70 s povoleným zaťažením nápravy 64,66 ton (A 350- 900), Typ 060 - 065

FASERFIX®BIG BLS 300 Metóda zaťaženia: Kontajnerový manipulátor „ReachStacker“ s povoleným zaťažením nápravy 100 ton, Typ 070 - 075

Kryty

FASERFIX®BIG BLS 300, trieda zaťaženia D 400*

FASERFIX®BIG BLS 300, trieda zaťaženia E 600

FASERFIX®BIG BLS 300, trieda zaťaženia F 900

Príslušenstvo

Odtokové vpusty

Čelné steny

Ďalšie príslušenstvo

Dielenské služby

 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy