Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Zhrnutie

Žľaby

FASERFIX®SUPER 150 s rámami z pozinkovanej ocele, do triedy F 900

FASERFIX®SUPER 150 s vnútorným spádom 0,5 %, až do triedy zaťaženia F 900

Kryty

FASERFIX®SUPER 150, trieda D 400*

FASERFIX®SUPER 150, trieda E 600

FASERFIX®SUPER 150, trieda F 900

Príslušenstvo

Odtokové vpusty

Čelné steny

Ďalšie príslušenstvo

Dielenské služby

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy