Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Zhrnutie

Žľaby

FASERFIX®SUPER 300 s rámami z pozinkovanej ocele, do triedy F 900

FASERFIX®SUPER 300 s rámami z pozinkovanej ocele, so spádom dna 0,5%, do triedy F 900

Kryty

FASERFIX®SUPER 300, trieda C 250

FASERFIX®SUPER 300, trieda D 400*

FASERFIX®SUPER 300, trieda E 600

FASERFIX®SUPER 300, trieda F 900

Príslušenstvo

Odtokové vpusty

Čelné steny

Ďalšie príslušenstvo

Dielenské služby

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy