• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

HAURATON Slovensko

Organizačná štruktúra

zľava: Peter Píš, Katarína Remecká, Ulrich Krause, Lenka Trebulová, Maroš Peško, Miroslav Bebko
 

Managing Director

Ulrich Krause

Ulrich Krause
tel: +421 2 4363 7124
fax: +421 2 4363 7125

Branch Director

Katarína Remecká

Katarína Remecká
tel: +421 2 4363 7124
fax: +421 2 4363 7125
email: katarina.remecka@hauraton.sk

 
 

Senior Project Manager

Miroslav Bebko

Miroslav Bebko
mobil: +421 911 977 116
email: miroslav.bebko@hauraton.sk

Project Manager

Otvorená pracovná pozícia

Otvorená pracovná pozícia
mobil: +421 2 4363 7124
email: info@hauraton.sk

 
 

Technical Manager

Peter Píš

Peter Píš
tel: +421 2 4363 7124
fax: +421 2 4363 7125
email: peter.pis@hauraton.sk

Marketing & Office Assistant

Lenka Trebulová

Lenka Trebulová
tel: +421 2 4363 7124
fax: +421 2 4363 7125
email: lenka.trebulova@hauraton.sk

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy