Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Ekológia a HAURATON

HAURATON rozvíja svoje výrobné procesy s dôrazom na životné prostredie

 
 
HAURATON v Ötigheimezoom

Nový závod v Ötigheime

Pri výstavbe novej haly v meste Ötigheim iba niekoľko kilometrov od sídla v Rastatte kládol HAURATON od začiatku dôraz na ekologické štandardy. Výrobné a logistické centrum bolo spustené do prevádzky v roku 2006. Jeho konštrukcia a vyhotovenie rešpektuje tie najvyššie nároky na ochranu životného prostredia. Budova poskytuje 90.000 m2 pre administratívu, skladovanie a výrobu. Bolo tu preinvestovaných 15 miliónov EUR.

 
 

Osvetlenie závislé od denného svetla

HAURATON sa vybral ekologickou cestou aj pri osvetlení závodu: prostredníctvom svetelnej techniky riadenej denným svetlom sa osvetlenie všetkých vnútorných aj vonkajších priestorov automaticky prispôsobuje intenzite denného svetla. Spojenie prirodzeného svetla a dodatočného umelého osvetlenia výrazne šetrí energie a výdavky a teda badateľne prispieva k ochrane životného prostredia.

HAURATON Logistická halazoom
 
 
 
 
HAURATON Kogeneračná jednotkazoom

Kogeneračná jednotka

Pri výrobe prúdu u externého dodávateľa dochádza k cca 60% strate tepla a teda veľká časť energie ostáva nevyužitá. Rozhodnutie umiestniť do nových priestorov kogeneračnú jednotku prinieslo jednoznačne výraznú úsporu. V tomto modernom zariadení pre vykurovanie a ohrev vody sa využíva celkové odpadové teplo. Vyprodukovaná energia je vedená do verejnej siete. Kogeneračná jednotka sa vyznačuje maximálnou mierou využitia: viac ako 90 % primárnej energie sa využije na výrobu elektrického prúdu a tepla. Ušetrí sa tak až 40 % primárnej energie. Vďaka nižšej spotrebe energie sa vytvára menej jemného prachu a tým sa zachováva prirodzená klíma. Ročne ušetríme viac ako 120 ton CO2.

 
 

Optimalizácia prepravy

Aj kompletizáciu a nakladanie tovaru je možné lepšie zorganizovať. Cieľom je skrátiť trvanie jednotlivých nakládok a zlepšiť servis pre našich zákazníkov. Dôležitým prínosom pre životné prostredie je, že táto optimalizácia znamená zníženie emisií CO2 o viac ako 20 ton ročne. Správnym nastavením logistických procesov HAURATON pomáha redukovať hluk a hustotu premávky v bezprostrednom okolí mesta Ötigheim.

 
HAURATON Optimalizácia prepravyzoom
 
 
Výroba betónu s dažďovou vodouzoom

Výroba betónu z dažďovej vody

Dôsledné využívanie dažďovej vody pri výrobe betónu je ďalším ekologickým prvkom. Navyše, skúšky preukázali, že mäkká dažďová voda zvyšuje kvalitu vyprodukovaného betónu.

 
 

Výrobná hala s fotovoltaickým systémom

Celá strecha výrobnej haly v Ötigheime je pokrytá fotovoltaickými panelmi. Tento systém využíva slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie. 2784 modulov s celkovou rozlohou 4478 m² dodáva do rozvodnej siete približne 1700 kWh energie za deň. Toto číslo pokrýva 80 % spotreby elektrickej energie v spoločnosti HAURATON. 
Ročná úspora CO2: približne 450 ton

Fotovoltaický systémzoom
 
 
Kvetinová lúka pre biodiverzituzoom

Kvetinová lúka

Prirodzené biotopy pre včely a iný hmyz sa stali v našom uzavretom prostredí vzácnym prvkom. Preto sme u nás vyčlenili priestor pre kvetinovú lúku, kde rastú pôvodné rastliny, bez zásahu človeka. Tento prírodný biotop poskytuje domov všetkým druhom hmyzu.

 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy