Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Headline

THE PRODUCT BENEFITS

 

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM V DETAILOCH

%s
Žľaby z kompozitu, v súlade s EN 1433, značka CE, s perodrážkou pre presné umiestnenie
Rôzne druhy krytov ako napr. FIBRETEC štrbinový kryt
Odtokový vpust s možnosťou napojenia na kanalizáciu
Čelné steny s odtokom
Čelné steny s odtokom
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy