• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Green Building Label Singapore

HAURATON získal certifikát "Green Building"

Najmä pri riešení väčších projektov rastie dopyt po podrobných informáciách týkajúcich sa ekológie použitých výrobkov. V niektorých prípadoch je to aj rozhodujúce kritérium pre objednávateľa. Základná myšlienka trvalej udržateľnosti je zhrnutá pod pojmom „Zelená budova“. Vlastnosti „zelenej budovy“ sú na jednej strane vysoká efektívnosť pri využívaní energie, materiálu a vody. Na druhej strane je to znižovanie negatívneho vplyvu na zdravie a životné prostredie. Od júla 2018 majú odvodňovacie žľaby RECYFIX® certifikát „Singapore Green Building Product Certificate“. 

Takmer 6 mesiacov sme zbierali osvedčenia potrebné na certifikáciu. Išlo napr. o vyhlásenia o parametroch, špeciálne podklady o energetickom a vodnom hospodárstve pri výrobnom procese, záruku na produkty, manažment kvality a životného prostredia, a iné. 

V závislosti od posúdených environmentálnych vlastností výrobku je možné získať hodnotenie v rozmedzí od 1 do 4 (Good to Leader). 

HAURATON dostal „2“, čo znamená „veľmi dobré“.

Green Building Label Singapore
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy