Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Zelená budova: LEED a BREEAM

Vyhlásenia o udržateľnosti výrobkov

 

So zameraním a dôrazom na vývoj produktov šetriacich zdroje prevládajú v sortimente HAURATON odvodňovacie systémy, ktoré sa riadia pravidlami zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia

Výber a použitie surovín a spracovaných materiálov, výrobný proces, inštalácia a likvidácia výrobkov ako aj zamýšľané použitie odvodňovacieho systému by mali byť prospešné pre životné prostredie. A to po celú dobu životnosti produktu a projektu. Toto je odvodnenie s víziou. 

Spoločnosť HAURATON môže teraz poskytovať pre našich zákazníkov relevantné informácie a analýzu životného cyklu na podporu procesu certifikácie LEED / BREEAM. Pre projekty poskytujeme informácie týkajúce sa našich produktov a podporných služieb pre nasledujúce systémy:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), založený na LEED v4  [http://www.usgbc.org/leed-v4] v nasledovných kategóriách: 

 • Ekológia miesta
 • Efektívne využitie vody
 • Inovácie
 • Materiály a zdroje

BREEAM [www.breeam.org] (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ktorá vychádza z BREEAM UK New Construction technical manual (2014) a nasledujúcich kategórií:

 • Manažment projektu
 • Voda
 • Materiál
 • Odpad
 • Znečistenie

Náš model posudzovania životného cyklu zohľadňuje fázy životného cyklu výroby, prepravy na stavenisko a likvidáciu (moduly A1-A4, C3 a D a prezentácia výsledkov podľa európskej normy EN 15804).

Upozorňujeme, že príspevok našich príslušných produktov ku kreditom LEED / BREEAM môže závisieť od:

 • plánovania a vykonávania konkrétneho projektu navrhnutého v spojení s ratingovými systémami LEED / BREEAM
 • uváženia audítora v procese auditu na stavenisku, a teda či a ako sa výrobky HAURATON posudzujú z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie

Vyhlásenie o trvalo udržateľnom rozvoji LEED v4®

 

Vyhlásenie o trvalo udržateľnom rozvoji BREEAM®

 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy