• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

HAURATON Oprávnenia

Všeobecné technické stavebné osvedčenia

Žľaby HAURATON sú certifikované nielen podľa EN 1433, ale navyše aj podľa podstatne prísnejšej nemeckej normy DIN V 19580. Značka CE, skúšky výrobkov a prehlásenie zhody garantujú najvyšší technický štandard.

Pre mimoriadne aplikácie v priemyselnej oblasti, pri ktorých sa uskladňujú, napĺňajú alebo prekladajú nebezpečné tekutiny, má HAURATON všeobecné stavebné oprávnenie č. Z-74.4-25 vydané nemeckým Inštitútom pre konštrukčné technológie (DIBt) v súlade s §19 nemeckého Federálneho vodného zákona. HAURATON tak spĺňa všetky požiadavky Spolkovej pracovnej skupiny pre vodné záležitosti (LAWA).

Všeobecné technické stavebné osvedčenia
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3 / 831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
+421 2 43637125
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy