• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Certifikát environmentálneho manažmentu

Certifikovaný environmentálny manažment v súlade s DIN EN ISO 14001:2015

Naše hospodárske ciele chceme dosiahnuť úsporným a udržateľným spôsobom. Preto systematicky a predvídavo začleňujeme environmentálne aspekty do našich obchodných rozhodnutí. Pre nás to znamená zodpovednosť za budúce generácie. 

Preto sme odhodlaní starostlivo využívať prírodné zdroje. Zároveň sa snažíme aj naďalej integrovať environmentálne aspekty do pracovného procesu a zabrániť znečisteniu životného prostredia. 

ISO 14001:2015
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy