• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Odvodňovacie žľaby s filtračným substrátom DRAINFIX®CLEAN

Odvodňovací žľab s filtračným substrátom - ektívne a ekologické hospodárenie s dažďovou vodou

Odvodňovacie žľaby s filtračným substrátom DRAINFIX CLEAN
1
FASERFIX SUPER Žľaby z vláknobetónu, v súlade s normou EN 1433, značka zhody CE, s perodrážkou na bezpečné spojenie, rámy z pozinkovanej alebo nerezovej ocele
2
Liatinový kryt do triedy zaťaženia F 900 v zmysle EN 1433, rôzne druhy krytov, tvárna liatina na požiadanie s úpravou KTL
3
Filtračný substrát s obsahom uhličitanov, výborná filtrácia, zachytáva jemné častice (0,006 až 0,060 mm); čistiaci efekt ako pri 30 cm vrstve zeminy
4
Drenážna rúrka s vysokopevnostného plastu (PE-HD), rôzne nominálne veľkosti, obalená v geotextílii
5
Preukázateľne čistá voda, vhodná na vsakovanie v zmysle smernice DWA pre podzemné vsakovacie zariadenia
 

Odvodňovací žľab s filtračným substrátom je možné použiť kdekoľvek, obzvlášť v husto zastavaných oblastiach

Systém DRAINFIX CLEAN je inteligentným riešením na odvodnenie, zber a prečistenie dažďovej vody priamo pri zdroji. Základom sú odvodňovacie žľaby FASERFIX SUPER s liatinovými krytmi triedy D 400 až F 900. Do každého žľabu je vložený filtračný substrát s obsahom uhličitanov, v ktorom prebieha čistenie pretekajúcej dažďovej vody; prvky ako zinok, meď, olovo a palivové uhľovodíky ako aj jemné častice sa zachytia v substráte. Odvodňovacie žľaby taktiež ponúkajú vysokú retenčnú kapacitu, vďaka ktorej systém spracuje značný objem vody.

                    Výhody žľabov

Výhody žľabov DRAINFIX CLEAN
 

Aplikácie systému DRAINFIX®CLEAN

 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy