Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Prvé úspechy programu HESP vo vedeckom výskume

Toni Udovč napísal dizertačnú prácu v spolupráci s HAURATONom

HESP – HAURATON European Student Program – oslavuje svoje prvé úspechy. Len niekoľko mesiacov po založení univerzitného programu pre mladých talentovaných študentov a profesorov zo stavebných technologických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy a už sa vytvorili silné vzťahy medzi našou spoločnosťou a účastníkmi zo Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Srbska, Bulharska, Maďarska a Moldavy. Táto spolupráca už priniesla počiatočné výsledky vo vedeckom výskume.

Diplom z HESPu ponúka príležitosti do budúcnosti

Jedným z úspechov je aj dizertačná práca slovinského študenta Toniho Udovča, študenta na Fakulte inžinierskych stavieb, dopravy a architektúry v Maribore. Začiatkom leta 2018 sa zúčastnil jedného z prvých programov HESP v sídle HAURATONu v Rastatte. Na praktickom workshope zaujal nemeckých expertov svojimi vedomosťami a komunikačnými schopnosťami. Študenti dostali za úlohu naplánovať špecifický odvodňovací systém a vhodné odvodňovacie žľaby, ako aj vypočítať montážne náklady svojho riešenia. Následne tento návrh prezentovali pred skupinou odborníkov. Výsledky tohto zadania boli rôzne. Študenti sa vyhrali so širokou škálou produktov HAURATON a efektívne ich využili. 

Pre Toniho Udovča tieto znalosti pokračovali aj po intenzívnom profesionálnom dialógu v Rastatte. V krátkom čase nielenže zlepšil svoju znalosť angličtiny, ale pod vedením svojho mentora Matjaža Nekrep Perca a v spolupráci s HAURATONom začal písať dizertačnú prácu s názvom „Odvodnenie a retencia dažďovej vody v mestských oblastiach“. V rámci toho využil dron na zber a analýzu údajov o spotrebe vody pre obnovu a odvodnenie dopravného koridoru v slovinskom meste Maribor. S platformou DroneDeploy transformoval tieto údaje do 3D modelu a následne spolu s HAURATONom urobil hydraulické výpočty a odhady nákladov. 

To viedlo k tomu, že svoje bakalárske štúdium ukončil s vynikajúcimi známkami a získal titul Bakalár. Projekt mu okrem akademickej prestíže priniesol aj posilnenie medzinárodných kontaktov medzi ním a ostatnými účastníkmi programu HESP – čo je presne jeho cieľom. Projekt HESP spája (potenciálnych) expertov z rôznych krajín a poskytuje im špecifické znalosti a možnosť budovať si medzinárodné vzťahy.

„Štipendisti programu HESP sa kvalifikovali vo viacstupňovom výberovom procese na svojich domovských univerzitách,“ povedal Senior Export Manager Ulrich Krause, ktorý inicioval spustenie programu HESP v spoločnosti HAURATON. „Požiadavka na odborné znalosti o odvodnení v krajinách strednej a východnej Európy je veľmi vysoká.“

Platforma pre odborné talenty
V spolupráci s vysokými školami sú študentom v záverečných ročníkoch svojho štúdia ponúknuté prezentácie, exkurzie a praktické workshopy. Budúcich inžinierov čaká v Rastatte prakticky orientovaný program. Tento okrem inštalácie žľabov a hydraulických výpočtov zahŕňa aj návštevu továrne, semináre, workshopy a diskusie s nemeckými expertmi. Iniciatíva ako HESP je v profesionálnych kruhoch jedinečná. Ďalšie dva workshopy sa budú konať v HAURATONe v polovici apríla a v polovici mája 2019.

Ulrich Krause, Toni Udovč, Krasimir Savovzoom
 
HESP 2018 logozoom
 
HESP 2018 - 1. kolozoom
 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy