Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

2. ročník programu HESP bol opäť úspešný

HESP 2019 - od začiatku do konca

Do programu HESP sa aj v tomto ročníku zapojili Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

Od septembra 2018 prebiehali na obidvoch školách prednášky pre študentov, ktoré sa  týkali najmä:

  • odvodnenia spevnených plôch
  • hydraulických výpočtov
  • dimenzovania odvodňovacích žľabov
  • dôležitosti odvodnenia pre životné prostredie

Následne boli vybraní 2 účastníci z každej univerzity, ktorí sa spoločne so svojimi učiteľmi zúčastnili programu HESP. 

V termíne 10.4. - 13.4.2019 sa stretli so študentmi z Chorvátska, Slovinska a Srbska, aby si ďalej rozšírili svoje vedomosti v medzinárodnom prostredí

V nemeckom Rastatte ich hneď v prvý deň čakal zoznamovací bowlingový turnaj, ktorý poslúžil na prelomenie ľadov a utuženie kolektivu.

A potom už nasledoval náročný program:

  • odborné prednášky o vsakovaní a čistení dažďovej vody (DRAINFIX CLEAN)
  • návšteva výrobného závodu v Ottigheime
  • názorná ukážka hydraulického výkonu krytov HAURATON
  • príprava projektu na odvodnenie spevnených plôch (vrátane návrhu žľabov, hydraulického výpočtu, uloženia žľabov, cenovej kalkulácie)
  • prezentácia projektu 
  • prehliadka mestečka Baden Baden

Celý program prebiehal v anglickom jazyku, takže študenti si upevnili aj jazykové znalosti. 


A aká bola odozva na absolvovaný program HESP?

"V rámci programu sme mali možnosť prezrieť si celý proces výroby priamo vo fabrike, čo veľmi oceňujem. Rovnako oceňujem demonštráciu záťažových skúšok na reálnych výrobkoch spoločnosti Hauraton a výrobkoch konkurencie, s ktorými sa v praxi bežne stretávam." S.B.

"Najviac ma zaujali workshopy. Pracovať s cudzími ľuďmi na jednom projekte a niečo spolu vymyslieť bola zaujímavá skúsenosť." O.S.

"Veľmi dobre zvolený pomer medzi prednáškami / workshopmi a voľno časovými aktivitami. Ani jedna z prednášok resp. ani jedno z praktických cvičení mi neprišlo nezaujímavé. Rovnako tak návšteva výrobnej haly bola veľmi zaujímavá." M.B.

"HESP považujem za hodnotne strávený čas v spoločnosti príjemných ľudí, ktorý rozšíril moje obzory v sfére riešení odvodnenia spevnených plôch." S.B.

HESP 2019 logozoom
 
Účastníci programu HESP 2019zoom
 
Prednáška HESP, Košicezoom
 
Prezentácia projektu v Rastatte, HESP 2019zoom
 
 

Oficiálna tlačová správa HESP 2019

 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy