• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Odvodňovacie žľaby na ceste k Svetovému dedičstvu UNESCO

Odvodňujeme prístupovú cestu k Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Kolobeh vody v prírode je nenahraditeľný. V projekte Ochtinskej aragonitovej jaskyne sme sa stretli hneď s dvoma tvárami vody.

Práve voda sa postarala o vznik jaskyne - jaskyňa vznikla koróznou činnosťou pomaly prúdiacej vody, a to následkom zmiešania vôd rozdielnych teplôt a chemického zloženia, na čo poukazuje množstvo nepravidelných výklenkov a stropných kupol.

Aby ste sa dostali priamo k jaskyni, musíte zdolať 1,12 km dlhú prístupovú cestu. A práve na tejto prístupovej ceste sa prejavila odvrátená tvár vody.

Celá táto oblasť bola v roku 2014 postihnutá veternou kalamitou. Deformácii napomohli aj povrchové a podpovrchové vody. Súčasťou rekonštrukcie cesty bolo aj odvodnenie. 

 

Odteraz môžete obdivovať krásy prírody spôsobené vodou bez toho, aby Vám práve voda znemožnila dostať sa k nim.

 

Prečítajte si viac o jaskyni a odvodnení prístupovej cesty...

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi jednu z troch aragonitových jaskýň na svete. Táto národná prírodná pamiatka je zapísaná aj na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa bola objavená v roku 1954 a od roku 1972 je sprístupnená aj pre verejnosť. 

Do jaskyne vedie 104 schodov, výškový rozdiel je 19 metrov. Dĺžka jaskyne je 300 metrov a nachádzajú sa tu 3 generácie aragonitu. Najstaršie sú staré 121 až 138 tisíc rokov. Aragonit druhej generácie stále dorastá, čo dosvedčuje biela farba a čistý vzhľad.

Aby ste sa dostali priamo k jaskyni, musíte zdolať 1,12 km dlhú prístupovú cestu. A práve na tejto prístupovej ceste sa prejavila odvrátená tvár vody.

Celá táto oblasť bola v roku 2014 postihnutá veternou kalamitou. Následné odstraňovanie jej následkov a nepriaznivé počasie prispelo k poškodeniu lesnej cesty

Odvodnenie prístupovej cesty

Deformácii napomohli aj povrchové a podpovrchové vody. Ťažké mechanizmy vyhĺbili koľaje až do hĺbky 12 cm. Cesta sa tým stala nebezpečnou ako pre lesnú techniku tak aj osobnú dopravu a chodcov.

Keďže obec Ochtiná nemala dostatok peňazí na rekonštrukciu, Úrad vlády jej poskytol finančný príspevok vo výške takmer 180.000 eur. 

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj odvodnenie cesty. Priamo v projekte boli navrhnuté odvodňovacie žľaby bez spádu dna s ochranným rámom z pozinkovanej ocele. Požadovaný prietokový profil 175 cm2 splnil náš žľab FASERFIX SUPER s nominálnou šírkou 100 mm. Tento fakt sme podložili aj výpočtom hydraulického výkonu. Liatinový pororošt GUGI splnil všetky požadované kritériá uvedené v projektovej dokumentácii: výrobok z tvárnej liatiny, výška krytov 40 mm, bezskrutkový rýchlouzáver, osem fixačných bodov na meter, vysoká trieda zaťaženia (až do E 600). Konkurenčnou výhodou pororoštu GUGI oproti klasickým štrbinovým krytom je minimálne riziko pretečenia dažďovej vody ponad žľab.


 

Použité odvodňovacie žľaby

1. Betónový odvodňovací žľab FASERFIX®SUPER 100, typ 020

FASERFIX SUPER 100
 

2. GUGI liatinový pororošt, oká 15/25, čierny, trieda zaťaženia F 900

GUGI liatinový pororoštzoom
 
 

Referenčné foto odvodnenie prístupovej cesty žľabmi z vláknobetónu

Odvodnenie prístupovej cesty betónovými žľabmizoom
Liatinový pororošt GUGIzoom
Odvodnenie cesty betónovými žľabmi FASERFIX SUPER 100zoom
Pororošt GUGI z tvárnej liatinyzoom
 
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy