Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

HAURATON odvodňuje diaľnicu D1 Budimír - Bidovce!

Vysokokapacitné odvodňovacie žľaby RECYFIX HICAP na diaľnici

Koncom roka 2016 sa začala výstavba nového diaľničného úseku D1 a dnes sme sa dočkali! Od 16.12.2019 sa motoristom skráti cesta po východnej diaľnici D1 o 14 minút. O bezpečné odvodnenie počas daždivého počasia sa postará HAURATON – S NAMI STE ZA VODOU

Diaľničný úsek Budimír – Bidovce je pokračovaním už existujúcej diaľnice D1 Prešov – Budimír. Celková dĺžka nového diaľničného úseku je 14,4 km. Tento úsek okrem časovej úspory prinesie hlavne odklonenie tranzitnej dopravy z priľahlých obcí a bezpečnejšiu dopravu.

 
Odvodnenie diaľnice D1 Budimír - Bidovcezoom
 

Odvodnenie diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce

HAURATON sa na tomto diaľničnom úseku postaral o bezpečné odvodnenie. Daná oblasť patrí do územia s priemerným úhrnom zrážok (600-700 mm), avšak počas letných mesiacov sa tu môžu vyskytnúť aj intenzívne prietrže mračien, čoho svedkami sme boli aj tento rok.

Odvodňovací systém sa nachádza v stredovom deliacom páse a odvodňuje vždy polovičný profil diaľnice. V závislosti od smerového vedenia diaľnice sa mení priečny sklon a z toho dôvodu si môžete všimnúť, že aj línia žľabov sa plynule presúva v rámci stredového deliaceho pásu. Neprerušenú líniu zabezpečilo uloženie žľabov do polomeru.

 
 

S akými výzvami sme sa museli popasovať?

  1. kapacita odvodnenia – vzhľadom na odvodňovanú plochu sme navrhli vysokokapacitné odvodňovacie žľaby RECYFIX HICAP F, ktoré spoľahlivo odvedú dažďovú vodu aj v prípade intenzívnych zrážok. Žľaby sme dodali v rôznych dimenziách (2200, 3200, 5200 a 8200).
  2. kryty s úzkou štrbinou - investor požadoval štrbinové sloty, aby nedošlo k znečisteniu žľabov. Vtokové hrdlá na RECYFIX HICAP majú rozmery štrbín 13 x 28 mm, čím sa zabráni zaneseniu žľabu rôznymi nečistotami.
  3. uloženie žľabov do polomeru – navrhnuté žľaby RECYFIX HICAP majú systém perodrážky, ktorá je bez dodatočných kotvení, čím umožňuje uloženie línie do plynulého polomeru.
  4. revízne šachty – slúžia na kontrolu odvodňovacej línie a vyčistenie žľabov od prípadných nánosov nečistôt. Na odvodňovacie žľaby sú napojené v plnom profile, čo znamená, že pri väčšom prietoku vody nedochádza k jej hromadeniu medzi úzkym profilom žľabu a širšou revíznou šachtou.
  5. logistika – spoľahlivé dodanie žľabov v požadovanom termíne je kľúčové, aby nedošlo k časovému zdržaniu stavby.
 

Pozrite si odvodňovacie žľaby na diaľnici D1 Budimír - Bidovce

1. Žľab RECYFIX HICAP F 2200, šírka štrbín 13x28 mm, trieda zaťaženia F 900

RECYFIX HICAP F 2000zoom
 

2. Žľab RECYFIX HICAP F 8200, šírka štrbín 13x28 mm, trieda zaťaženia E 600

RECYFIX HICAP F 8000zoom
 

3. Revízny diel pre žľab RECYFIX HICAP F 8200, s liatinovým krytom, trieda zaťaženia F 900

Revízna šachta pre žľab RECYFIX HICAP 8200zoom
 

4. Revízna šachta pre žľaby RECYFIX HICAP s liatinovým krytom, trieda zaťaženia E 600

Odtokový vpust pre RECYFIX HICAPzoom
 
 

Foto z výstavby diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce

Príprava žľabov na obetónovaniezoom
Príprava žľabov na obetónovanie
Obetónované žľaby RECYFIX HICAPzoom
Obetónované žľaby RECYFIX HICAP
 
Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovcezoom
Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce
Revízna šachta ku žľabom RECYFIX HICAPzoom
Revízna šachta ku žľabom RECYFIX HICAP
 
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy