Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Zhrnutie

AQUAFIX®- SPE Kalová nádrž

AQUAFIX®- KPE Koalescenčný odlučovač

AQUAFIX®- SKPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou

AQUAFIX®- SKBPPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou a obtokom

AQUAFIX®- SKmPPE Koalescenčný odlučovač s kalovou nádržou a čerpacou komorou

AQUAFIX®- FPE Odlučovače tukov

AQUAFIX®- SFPE Odlučovač tukov s kalovou nádržou

AQUAFIX®- SaPE Odlučovač škrobov

AQUAFIX®- NPE Neutralizátor kyselín batérií

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy