Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Hydraulické výpočty pre projektantov

Funkčnosť odvodňovacieho systému je podstatne závislá na hydraulickom výkone zabudovaných žľabov. Aby sme Vám uľahčili rozhodnutie o druhu a uložení odvodňovacích žľabov, vyhotovíme posudok hydraulického výkonu pre Váš projekt.

Pre vypracovanie hydraulického posudku je nutné predložiť údaje týkajúce se veľkosti odvodňovanej plochy, druhu povrchu, intenzity dažďa v danej oblasti, typu navrhovaného žľabu a spádových pomerov terénu v osi povrchu žľabu. Výpočty vykonávame pomocou programu, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s ČVUT Praha.

Pre hydraulický výpočet:

1. Vyplňte nižšie uvedený formulár
2. Priložte schému, alebo situáciu odvodnenia vo formáte PDF, alebo DWG
3. Zašlite nám formulár s prílohami na adresu: info@hauraton.sk

Servis v podobe hydraulického výpočtu Vám poskytneme zadarmo!


Hydraulický výpočet odvodneniazoom
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy