Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

International Rainwater Management Conference 2014

Drainage with visionzoom

International Rainwater Management Conference 2014, Budapešť

Dňa 22.5.2014 sa v Budapešti konala prvá medzinárodná konferencia na tému manažmentu dažďovej vody s názvom INTERNATIONAL RAINWATER MANAGEMENT CONFERENCE. Špecialisti – vodári zo siedmych európskych krajín sa stretli na tomto jedinečnom podujatí a vymenili si poznatky o riadení dažďovej vody, čo sa stáva čoraz horúcejšou témou. Komunikácia bola zabezpečená simultánnym prekladom do siedmych rôznych jazykov. 


Organizátorom konferencie bola Maďarská komora stavebných inžinierov (sekcia Manažmentu vody a vodných stavieb), reprezentovaná predsedom komory pánom Gyulom Reichom a Maďarská hydraulická spoločnosť reprezentovaná podpredsedom pánom Karolom Barossom. 


HAURATON, ako partner podujatia, podporil organizačný výbor svojou medzinárodnou sieťou kontaktov medzi odborníkmi danej oblasti v Rumunsku, Bulharsku, Slovensku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a Nemecku.


Šiesti rečníci z viacerých krajín sa vo svojich príspevkoch zamerali na význam, riadenie a zber dažďovej vody a informovali o možnostiach vsakovania a využitia tejto vody na ďalšie účely. Všetky prezentácie boli interaktívne a teda aj „živé“, pretože účastníci využili príležitosť priameho kontaktu a kládli individuálne otázky resp. prispeli do diskusie aj vlastnými skúsenosťami. 


Prestávky neboli využité iba na občerstvenie ale taktiež poslúžili ako priestor pre osobné rozhovory s prednášajúcimi a výmenu poznatkov medzi návštevníkmi z rôznych krajín. 


Reakcia účastníkov konferencie bola veľmi dobrá. Obzvlášť ocenili správny mix aktuálnych tém, medzinárodný charakter a príjemný pomer medzi oficiálnym a sprievodným programom. 


Prvý ročník INTERNATIONAL RAINWATER MANAGEMENT CONFERENCE ukázal, že zjavne existuje vysoký dopyt špecialistov vodárov po informáciách o nových vývojových trendoch v oblasti riadenia dažďovej vody a taktiež záujem o výmenu skúseností v medzinárodnom priestore. Je to výborný základ pre nadviazanie takejto aktivity aj v roku 2015.

IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
IRWC 2014
 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy