Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

1. miesto pre SPORTFIX®CLEAN | Environmental Technology Award 2019

HAURATON získal ocenenie Environmental Technology Award Baden-Württemberg 2019 s filtračným žľabom SPORTFIX CLEAN. Cena bola udelená v kategórii Redukcia, úprava a separácia emisií. "Ako špecialisti na odvodňovacie systémy je pre nás dôležité, aby sme aj my prispievali k čistému životnému prostrediu a podporovali výskum a vývoj. Táto cena nás veľmi potešila a povzbudila k tomu, aby sme presadzovali ďalšie nápady na nové environmentálne technológie", povedal Marcus Reuter, Managing Director.

 

SPORTFIX®CLEAN – filtračný systém na zber mikroplastov z umelých trávnikov

 
 
Microplasty vyplavené na plážzoom

1. Čo je mikroplast?

Mikroplasty sú plastové častice, ktoré majú veľkosť 5 milimetrov a menej. Častice sú často tak malé, že sú pre ľudské oko takmer neviditeľné. Preto sa v médiách často používa výraz „neviditeľný mikroplast“. Makroplasty sú naopak väčšie plasty, ako napr. plastové vrecia, obaly alebo rybárske siete.


1.1 Pôvod a distribúcia mikroplastov

Veľa ľudí vie o mikročasticiach a mikroplastoch v kozmetike, napr. v:

 • peelingu
 • sprchovacích géloch
 • šampónoch

Jedným z najväčších zdrojov mikroplastického znečistenia v oceánoch sú odery z pneumatík v cestnej premávke a predovšetkým nespočetné množstvo športovísk s umelými trávnikmi. Všetky vyššie uvedené príklady sú považované za primárne mikroplasty, pretože malé časti sa tu už nachádzajú.

Sekundárne mikroplasty sú plastové odpadové častice, ktoré vznikajú rozkladom väčších plastových častíc vo vode (napr. obaly). Tento proces rozkladu trvá roky.


 

1.2 Riziká: Mikroplastové znečistenie poškodzuje životné prostredie a ohrozuje naše zdravie

V súčasnosti je vplyv znečistenia plastami na životné prostredie badateľný vo všetkých oblastiach:

 • v oceánoch
 • v pôde
 • v riekach
 • v podzemnej vode
 • a tiež v pitnej a minerálnej vode

Mikroplasty sa ťažko rozkladajú. V prostredí sa drobné častice ďalej rozkladajú, čo im umožňuje prejsť dokonca aj cez moderné systémy pitnej vody. Tieto častice často pôsobia ako nosiče znečisťujúcich látok, ako sú napr. patogény alebo ťažké kovy. Mikroplasty sa do životného prostredia dostávajú cez odpadovú vodu – cez rieky do oceánov a následne sa cez mikroorganizmy dostanú do nášho potravinového reťazca – a teda do nášho tela. Zdravotné riziká plastového znečistenia na ľudský organizmus zatiaľ nie je možné posúdiť. Najúčinnejším opatrením je preto vyhýbať sa všetkému, čo obsahuje mikroplasty.

 

2. Znečistenie oceánov

Tento obrázok ste už videli: Turisti sa prechádzajú po bielej piesočnatej pláži, pohľady sa stratia v tyrkysovo krištáľovej vode. Aspoň na povrchu, ale tesne pod ním sú hory plné plastového odpadu a mikroplastových častíc.


Znečistenie oceánov zničí dovolenkovú náladu a prichádzajú tieto myšlienky:

 • Ako sa plastový odpad dostane do mora?
 • Ako sa mikroplasty dostanú do nášho potravinového reťazca?

Dva konkrétne príklady k týmto otázkam:

 • Mikročastice, ktorí sa dostanú na cesty prostredníctvom odierania pneumatík sú nepretržite zmývané dažďom do prírody, cez kanalizačné systémy sa dostanú do riek a do mora

Alebo menej známy príklad:

 • Mikroplastický granulát z umelých trávnikov sa prenáša do kanalizácie zrážkami, vetrom a oderom z používania športovcami, a tým sa dostáva do vôd a nakoniec do oceánov celého sveta.
 

2.1 Aké sú účinky znečistenia mikroplastami v oceánoch

Znečistenie oceánov platovým odpadomzoom
 

Prečo plasty stále viac ohrozujú morské ekosystémy? Výskum v posledných rokoch ukázal, že mikroplastové časti a plastový odpad v oceánoch produkujú nebezpečné vírusy a obrovské odpadové plochy.

Tu sú niektoré scenáre a následky:

 • Mikroplasty vstupujú do potravinového reťazca: planktón ich absorbuje, ryby zjedia planktón alebo priamo mikroplasty a následne sa dostanú na náš stôl
 • Tisíce živých tvorov, ako sú korytnačky, veľryby a delfíny sa chytia do plastového odpadu (napr. staré rybárske siete, plastové tašky) a zrania sa pri zúfalých pokusoch o vyslobodenie 
 • Ryby a mnohé iné živočíšne druhy absorbujú plastový odpad, ktorý potom blokuje ich tráviaci trakt
 • Zvyšuje sa počet mikroplastov v našej pitnej a minerálnej vode a tak sa tiež dostávajú do nášho tela
 • Dôsledky pre naše zdravie nie sú na základe súčasných poznatkov predvídateľné
 
 
Plnený umelý trávnik s mikroplastovým granulátomzoom

3. Mikroplasty v umelom trávniku

3.1 Problémy s umelým trávnikom

250 až 300 kg: To je množstvo mikroplastov, ktoré sa každý rok uvoľnia z moderných ihrísk s umelým trávnikom. V súčasnosti sa do životného prostredia uvoľňuje niekoľko ton mikroplastov z umelých trávnikov – za predpokladu, že tieto častice neboli predtým odfiltrované a zadržané.

Stále viac a viac umelých trávnikov sa používa pri výstavbe športovísk po celom svete, pretože syntetické povrchy:

 • sú robustné a odolné voči poveternostným vplyvom
 • vyžadujú menej údržby
 • nepotrebujú hnojenie a zavlažovanie
 • ponúkajú vysokokvalitné štandardy pre bezpečnosť športovcov a
 • umožňujú dlhú dobu používania – až 1700 hodín ročne (v porovnaní so 400-800 hodinami v prípade prírodnej trávy) a majú životnosť najmenej 10 rokov
 

Mikrogranule v umelom trávniku

Rozlišujeme dva rôzne druhy umelých trávnikov: neplnený a plnený umelý trávnik, ktorý sa používa vo väčšine prípadov.

Sú povrchy umelých trávnikov škodlivé pre životné prostredie a predstavujú zdravotné riziká pre zvieratá a ľudí? Nie, pretože problémom nie je samotný umelý trávnik – ale granulát EPDM (výplňový materiál pre naplnený umelý trávnik), ktorý sa používa pre väčšinu výplní. Syntetické trávne vlákna sú vystavované opakovanému namáhaniu, môžu sa počas hry odtrhnúť a preto sú škodlivé pre životné prostredie.

 

Výstavba umelých trávnikov

 
Mikroplasty z umelých trávnikov sa dostávajú do nášho okoliazoom


Väčšina ihrísk s umelým trávnikov pozostáva z niekoľkých vrstiev: Drenážna vrstva s elastickým poťahom nad ňou, nasledujú dlhé syntetické vlákna, ktoré sú stabilizované náplňou z gumeného granulátu. Tento špeciálny gumený granulát poskytuje potrebné odpruženie a požadované vlastnosti na ihrisku. Počasie, vietor, dažďový odtok a predovšetkým mechanické sily spôsobené vysokým zaťažením – napr. pri futbale alebo rugby - spôsobujú, že sa drobné častice oddelia a dostanú sa do okolia. To má za následok vypustenie 250 až 300 kg mikroplastov z 1 ihriska v priebehu roka.

Ak ste niekedy hrali na ihrisku s umelým trávnikom, určite poznáte tento problém: malé mikroplastové častice sa nazbierajú na oblečení a topánkach. S prihliadnutím na všetky dôležité aspekty (zložky, recyklovateľnosť a správanie sa mikroplastov) sa umelá tráva nemôže označiť za škodlivú pre životné prostredia, ak sa použijú vhodné filtračné riešenia. Akonáhle je problém identifikovaný, môže byť minimalizovaný nasledujúcimi riešeniami.

 
 

3.2 Alternatívy umelých trávnikov bez mikroplastov

Ak by sa na vyplnenie umelého trávnika použili alternatívne materiály, mohlo by sa zabrániť znečisteniu. Niektoré systémy umelých trávnikov sú naplnené najmä prírodnými materiálmi, ako sú kremenný piesok, korok a vápno a iba malou časťou s plastovým granulátom. Ani pri použití menej škodlivého materiálu to nie je 100 % riešenie bez mikroplastov. Ďalším problémom s týmito alternatívami je riziko tvorby plesní v dôsledku používania organických prírodných látok v trvalo vlhkom prostredí.

 

Filtračný systém SPORTFIX CLEAN: povrchová filtrácia zachytáva najmenšie mikroplastové častice

4.1 Riešenie SPORTIFIX CLEAN

HAURATON má bezpečné a účinné riešenie pre filtráciu a zachytenie mikroplastových častíc: V odvodňovacom a filtračnom systéme SPORTFIX CLEAN sa na filtračnom substráte Carbotec 60 spoľahlivo zachytia častice menšie ako 0,45 µm (0,00045 mm). SPORTFIX CLEAN je dôležité riešenie, ktoré bráni prieniku mikroplastov do vôd a oceánov. Pri správnom nadimenzovaní je možné dosiahnuť retenčnú kapacitu viac ako 90%.

Odvodňovací žľab s filtračným substrátom SPORTFIX CLEAN čistí dažďovú vodu z umelých trávnikov

Tri najdôležitejšie funkcie SPORTFIX CLEAN sú:

 • bezpečné líniové odvodnenie pozdĺž umelých trávnikov
 • rozsiahly filtračný povrch pre absorpciu častíc
 • nepretržitá retencia a filtrácia tuhých znečisťujúcich látok

Navyše, voda čistená systémom filtračných žľabov sa môže skladovať a používať na iné účely, ako je zavlažovanie okolitých prírodných trávnikov alebo priľahlých zelených plôch, čím sa šetrí cenná pitná voda.

Povrchová filtrácia vďaka systému SPORTFIX CLEAN zoom
 

Detailné riešenie odvodňovacieho systému SPORTFIX CLEAN:

Skombinovali sme dva osvedčené systémy: SPORTFIX PRO s krytom GUGI z recyklovaného kompozitu a filtračný žľab DRAINFIX CLEAN. Odvodňovací žľab SPORTFIX CLEAN absorbuje 93 % dažďových zrážok. Zostávajúcich 7 % sa vypustí cez odtokový vpust.

Filter SPORTFIX CLEAN pracuje na princípe povrchovej filtrácie: na povrchu filtra sa zachytávajú nielen najmenšie plastové častice (>0,45μm), ale aj znečisťujúce látky obsiahnuté v zrážkovej vode (minerálne látky ako piesok a íl, a aj organické častice ako sú listy, peľ a trávy). Okrem toho sa odfiltrujú aj ťažké kovy alebo uhľovodíky a minerálne oleje.


SPORTFIX CLEAN, napojenie k potrubiu, filtruje mikroplasty z umelých trávnikovzoom
SPORTFIX CLEAN, napojenie k potrubiu, filtruje mikroplasty z umelých trávnikov
Filtračný systém SPORTFIX CLEAN pripojený k nádržizoom
Filtračný systém SPORTFIX CLEAN pripojený k nádrži
 

Dlhé intervaly údržby zaručujú bezpečnosť pre obsluhu

Systém dokázal spoľahlivo pracovať po dlhú dobu. Intervaly údržby sú ďaleko od seba a čistenie filtra je jednoduché: po mnohých rokoch používania sa na povrchu filtra vytvorí tzv. filtračný koláč. Počas údržby sa odlúpne a naplní sa len odstránený filtračný substrát.


4.2 Oblasti použitia filtračného systému

Tam, kde sa používajú športoviská s umelým trávnikom, či už ide o futbalové, hokejové alebo rugby ihriská, zvyčajne sa vyžaduje aj systém infiltrácie dažďovej vody. Nielen povrchová voda unikajúca z ihriska a znečistená mikroplastmi, ale aj mikroplastové častice prenášané opotrebením a vetrom sú bezpečne zhromažďované pozdĺž ihriska. Voda sa zachytí a odvedie do žľabu. Filtračný systém HAURATON je možné dodatočne nainštalovať do už existujúcich systémov.

 
 

Máte ďalšie otázky?

Experten Sportfix clean
 

Naši kolegovia z Nemecka Vám radi poskytnú viac informácií!

 
 
 
 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy