Hauraton Odvodnenie

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

Nový monolitický žľab konštruovaný pre veľký objem dažďovej vody

Ľahký, nekorodujúci, stabilný - a to všetko v jednom kuse

Rok 2016 HAURATON víta predstavením novej produktovej rady odvodňovacích žľabov RECYFIX®MONOTEC. Sú to monolitické žľaby s integrovaným krytom vyrobené z materiálu, na vývoji ktorého pracoval celý tím renomovaných odborníkov. Jedná sa o stabilný, dá sa povedať priam nerozbitný polypropylén (PP) s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Ako UV stabilizátor sú použité technické sadze v pomere, ktorý neovplyvňuje pevnosť konštrukcie a zabezpečuje konzistentný vzhľad materiálu. Preto sú tieto žľaby obzvlášť vhodné na použitie v dopravných, parkovacích ako aj verejných plochách.


Veľký retenčný objem

Žľaby RECYFIX®MONOTEC sú dostupné v nominálnych veľkostiach 100 a 200 mm. V nominálnej veľkosti 100 mm sa vyrábajú tri typy odlišujúce sa výškou. Uloženie rôznych typov v kaskáde pomáha urýchliť odtok vody a znižuje náklady na zhotovenie lôžka žľabu. Všetky žľaby sú klasifikované pre triedu záťaže D 400 podľa normy EN 1433. Napriek štíhlej konštrukcii poskytuje tento odvodňovací systém značný retenčný priestor práve vďaka spomínanej stavebnej výške žľabov. Aj pri silných zrážkach tak môžeme mať istotu spoľahlivého odvedenia dažďovej vody.

Optimalizovaná hydraulika…


V roku 2010 HAURATON uviedol na trh kryt s novým dizajnom, ktorý dostal názov FIBRETEC® a bol určený na kombináciu so žľabmi z rady RECYFIX®PRO. Je to štrbinový kryt so super hladkými eliptickými vtokovými otvormi, na ktorých vonkajšej strane sa nachádzajú jemne vystupujúce trojuholníkové prvky. Výhody sú estetické aj funkčné – kryt dostal elegantný vzhľad a súčasne bezpečne pohlcuje dažďovú vodu bez rizika pretečenia vody po jeho povrchu. Kryt totožného typu bol teraz zakomponovaný do žľabov RECYFIX®MONOTEC.

Marcus Reuter, Generálny riaditeľ spoločnosti HAURATON vysvetľuje hlavné výhody nového žľabu: „Použitie žľabov RECYFIX® MONOTEC poskytuje projektantom a realizátorom široké možnosti počas návrhu projektu a jeho realizácie znížením počtu línií odvodňovacích žľabov. To prináša úsporu použitého materiálu a výkopových prác, čoho výsledkom je nenáročný a rýchly proces montáže.

Žľaby RECYFIX®MONOTEC sú certifikované podľa normy EN 1433. Značka zhody CE, externý dohľad a vyhlásenie o parametroch sú zárukou maximálneho technického a kvalitatívneho štandardu.


Nový monolitický odvodňovací systém RECYFIX MONOTECzoom
Nový monolitický odvodňovací systém RECYFIX MONOTECzoom
 

Ďalšie informácie o žľaboch RECYFIX®MONOTEC

 
 
 

HAURATECH s.r.o. Technické poradenstvo pre HAURATON
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 911 977 117
info@hauratech.sk

 

Imprint        Privacy policy