• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Odvodnenie bežeckých tratí SPORTFIX®STANDARD

Ľahké a trvácne odvodnenie bežeckých tratí

Odvodnenie bežeckých tratí SPORTFIX STANDARD
1
Žľaby z kompozitu, v súlade s EN 1433, značka CE, s perodrážkou pre presné umiestnenie
2
početné druhy krytov, napr. GUGI liatinový pororošt
3
Odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán
4
Čelné steny s odtokom
5
Čelné steny s odtokom

Odvodňovacie žľaby SPORTFIX®STANDARD

  • odvodňovacie žľaby vyrobené z kompozitu
  • ľahké a odolné odvodnenie tratí
  • dokonalé riešenie odvodnenia pre školské a verejné ihriská
  • so štrbinovými krytmi z pozinkovanej ocele
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy