• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

Filtračný systém SPORTFIX®CLEAN

Vyvinutý na filtráciu mikroplastov uvoľňujúcich sa z umelých trávnikov

Filtračný systém SPORTFIX CLEAN
1
Telo žľabu vyrobené z kompozitu, s integrovaným rámom, v súlade s EN 1433, výroba žľabov ocenená enviroznačkou "Blue Angel"
2
Pororošt GUGI z kompozitu, oká 15/25, trieda zaťaženia B 125 podľa normy EN 1433
3
Filtračný substrát, súčasť systému DRAINFIX CLEAN overeného DIBT, so špecifickou krivkou filtrácie vrátane mikroplastov > 0.45µm
4
Drenážna rúrka s geotextíliou
5
Preukázateľne čistá voda, vhodná na vsakovanie v zmysle smernice DWA pre podzemné vsakovacie zariadenia

Filtračný systém SPORTFIX®CLEAN

  • zachytenie mikroplastov, ktoré sa uvoľňujú z umelých trávnikov
  • filtračný substrát CARBOTEC 60
  • efektívne líniové odvodnenie športovísk
  • variabilné napojenie na už existujúcu kanalizáciu
  • rôzne možnosti úpravy okolitého povrchu - asfalt, dlažba, umelý trávnik

 

Na stiahnutie:

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy