Hauraton Odvodnenie

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

ŠTRBINOVÉ ŽĽABY 150

Žľaby

RECYFIX®PRO 150

FASERFIX®STANDARD 150

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 so spádom dna 0,5 %

Kryty

Štrbinové kryty 150, výška hrdla 160 mm, trieda C 250

Štrbinové kryty 150, výška hrdla 200 mm, trieda D 400*

Štrbinové kryty 150, výška hrdla 200 mm, trieda E 600**

Príslušenstvo

RECYFIX®PRO 150

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®STANDARD 150

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3
831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy