• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

DACHFIX®STEEL 155

Zhrnutie

Žľaby

DACHFIX®STEEL 155, výška 45 mm

DACHFIX®STEEL 155, výška 75 mm

DACHFIX®STEEL 155, výška 100 mm

DACHFIX®STEEL 155, výška 150 mm

DACHFIX®STEEL 155, výškovo nastaviteľný

Kryty

DACHFIX®STEEL 155

Príslušenstvo

Odtokový vpust, spodná časť

DACHFIX®Odtokový vpust, kryt

Čelné steny

Ďalšie príslušenstvo

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3 / 831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
+421 2 43637125
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy