• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

Čistenie a vsakovanie dažďovej vody

Sofistikované riešenia pre manažment dažďovej vody

V následku rozširovania spevnených povrchov je možnosť prirodzeného vsiaknutia dažďovej vody čoraz menšia. Vsakovacie systémy HAURATON ponúkajú inteligentné riešenie. Dažďová voda je zozbieraná v mieste zrážok a následne postupne navracaná do prirodzeného kolobehu. Vsakovacie moduly je možné uložiť pod plochy zaťažované dopravou napr. v priemyselných areáloch ale aj v rezidenčných zónach pod cestami či parkoviskami.


 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3 / 831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
+421 2 43637125
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy