• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

Likvidácia odpadu

Partneri pre likvidáciu odpadu a recykláciu obalov

HAURATON kooperuje pri likvidácii odpadu z obalových materiálov s nasledujúcimi partnermi:


Vfw AG, zmluva č. D-42000-2003-0144

EVA GmbH (Viedeň), zmluva č. 26810

Recyklácia odpadov
 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3 / 831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
+421 2 43637125
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy