• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

Certifikáty

Na nasledujúcich stránkach nájdete naše Certifikáty a Vyhlásenia o parametroch

HAURATON Certifikát kvality

Certifikát kvality

Tu nájdete náš aktuálny certifikát kvality v súlade s normou DIN EN ISO 9001:2015.

Environmentálny certifikát

Certifikát environmentálneho manažmentu

Tu nájdete náš aktuálny certifikát o environmentálnom manažmente v súlade s normou DIN EN ISO 14001:2015. 

 

Technické stavebné oprávnenie

Všeobecné technické stavebné oprávnenie

Naše Všeobecné technické stavebné oprávnenie nájdete tu.

HAURATON Inovácie

HAURATON Inovácie

HAURATON je držiteľom patentov a úžitkových vzorov.


 
 

Likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu

Partneri pre likvidáciu odpadu a recykláciu obalov.

 
 
 
 

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnícka 3 / 831 02 Bratislava / Slovensko
+421 2 43637124
+421 2 43637125
info@hauraton.sk

 

Imprint        Privacy policy